header logo

Rad na donošenju zakonskih regulativa

Rad Udruženja muzikoterapeuta Srbije je doprineo da je za razliku od mnogih drugih evropskih zemalja, muzikoterapija u Srbiji prepoznata kao zdravstvena usluga iz domena klasične medicine, koju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite plaća Republički fond zdravstvenog osiguranja, a muzikoterapeuti su prepoznati kao nezavisna pridružena zdravstvena profesija.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Izdavačka delatnost

Picture1

Knjiga “Integrativna muzikoterapija i cerebralna paraliza” je publikovana 2003. godine. U knjizi su predstavljene metodološke osnove ovog novog vida integrativne muzikoterapije terapije, prema orginalnom pristupu dr Ranke Radulović, a čiji rezultati primene kod dece obolele od cerebralne paralize su predstavljeni u njenoj doktorskoj tezi i ovoj knjizi.
U knjizi je posebno poglavlje gde su predstavljeni muzikoterapijski ratni protokoli koji su nastali za vreme bombardovanja Beograda 1999.
Psihodinamski karakter ove knjige otkriva fine emocionalne nijanse I život dece obolele od cerebralne paralize, dinamiku grupe I okolnosti života I lečenja u ovakvoj vrsti ustanova gde se deca nalaze na dužem, habilitacionom tremanu.
Preporučujemo knjigu muzikoterapeutima, roditeljima dece sa cerebralnom paralizom, kao i zaposlenim u zdravstvenoj, socijalnoj zaštiti I u školama koji se bave lečenjem, negom ili imaju kontak sa ovakvom vrstom pacijenata. Cena knjige je 1800 rsd.

Knjiga “Muzikoterapija kao profesija” Ranke Radulović je izašla 2021. povodom dvadesetogodišnjice osnivanja Udruženja muzikoterapeuta Srbije. U knjizi ćete pronaći osnovne infomacije o tome šta je muzikoterapija u 21.veku, njenu vezu sa dodirnim oblastima, kao i najnovija istraživanja koja se tiču primene muzikoterapije u svim granama medicine, u socijalnoj zaštiti i u prosveti, kod svih uzrasnih grupa. U knjizi je prikazan istorijat razvoja muzikoterapije u Srbiji preko borbe za razvoj legitimiteta i kredibiliteta Udruženja muzikoterapeuta Srbije u lokalnim i internacionalnim okvirima. Na kraju knjige su data normativna akta i Pravilnici koji regulišu edukaciju i delatnost članova Udruženja muzikoterapeuta Srbije, kao i predlog nacrta Zakona o muzikoterapiji. Imajući u vidu da je u Srbiji muzikoterapija prepoznata kao zdravstvena usluga i kao nezavisna profesija, knjigu preporučujemo svim koji planiraju da uče muzikoterapiju, muzičarima, muzikolozima, zdravstvenim radnicima i saradnicima, zaposlenim u školstvu, pravnicima i građanstvu kao potencijalnim korisnicima muzikoterapijskih usluga.
Cena knjige je 2400 rsd.

Štampa

Dokumenti

Dokumenti:

  • Statut
  • Etički kodeks
  • Pravilnik o edukaciji iz muzikoterapije Udrženja muzikoterapeuta  Srbije
  • Pravilnik o muzikoterapijskoj delatnosti
  • Pravilni o radu stalnih i privremenih organa uprave udruženja
  • Pravilnik o registraciji novih metoda
  • Pravilnik o izboru predstavnika zemlje u Generalnoj skupštini EMTC
  • Pravilnik o sprovođenju muzikoterapijske delatnosti online
  • Predlog nacrta Zakona o muzikoterapiji

Napomena: Osnovački dokumenti Udruženja muzikoterapeuta Srbije su objavljeni u knjizi Ranke Radulović „Muzikoterapija kao profesija“.

Štampa

Arhiv

2010. godina

Ciklus predavanja Muzičari i hendikep autorke Ranke Radulović 

Čovek i invalidnost, 22. februar 2010. godine
Predavač u gostima: Prof. dr sci med. Tomislav Sedmak, neuropsihijatar 

Rik Alen- jednoruki bubnjar, 23. mart 2010. godine
Predavač: Milijana Majstorović, defektolog, muzikoterapeut UMTS

Load – od posebnih potreba do punk rock sreće, 27. april 2010. godine

Predavač: Snežana Oluški, defektolog, kandidat u edukaciji UMTS

Izveštaj sa VIII evropskog kongresa muzikoterapeuta, 25. maj 2010. godine

Predavač: Dr sci med. Ranka Radulović, psihijatar, psihoterapeut EPC, muzikoterapeut EMTC, supervizor UMTS

Maria Theresia Paradis – Da li bismo pamtili Mocarta da je rođen kao slepa Volfganga?, 22. jun 2010. godine

Predavač: Dušanka Jelenković, dipl. muzikolog, kandidat za muzikoterapeuta UMTS

Glen Guld – Voyager 1 - Putovanje kroz sunčev sistem, 28. septembar 2010. godine 

Predavač: Ira Bukumirović, dipl. muzičar – pijanista, kandidat u edukaciji UMTS

Misterij(A) Aleksandra Skrjabina, 26. oktobar 2010. godine 

Predavač: Petra Stojković, dipl. muzički pedagog, muzikoterapeut UMTS

Ray Charles – sunce u glasu, 23.novembar 2010. godine 

Predavač: Jelena Đukić, dipl. psiholog, kandidat za muzikoterapeuta UMTS 

Dom mojih snova – priča o Đangu Rajnhartu, 28. decembar 2010. godine 

Predavač: Jelena Knežević, dipl. muzičar – pijanista, kandidat za muzikoterapeuta UMTS

Štampa

FaLang translation system by Faboba