Ko su muzikoterapeuti

Napisao/la Super User. Objavljeno u Uncategorised

Muzikoterapeuti UMTS su fakultetski obrazovane i muzički obrazovane osobe koje su nakon osnovnog studija prošle edukaciju iz muzikoterapije koja podrazumeva ličnu analizu, teorijsku nastavu, praktičnu nastavu i superviziju.

Svi kandidati pre početka edukacije prolaze inicijalni intervju koji govori u psihološkoj podobnosti kandidata za takvu vrstu školovanja i treba da su muzički obrazovani tj. da znaju da sviraju. Kandidati koji nemaju formalno završenu muzičku školu, polažu prijemni ispit iz muzičkih sposobnosti.

Nakon završetka školovanja, kandidati polažu završni ispit, a nakon toga se upisuju u registar profesionalnih muzikoterapeuta UMTS.

Profesionalni muzikoterapeuti UMTS su dužni da sprovode muzikoterapijsku delatnost i da se kontinuirano edukuju kako bi nakon pet godina mogli da obnove svoj status punopravnih članova.

Kandidati koji su školovani u inostranstvu  polažu ispit o osposobljenosti pred Profesionalnim odborom UMTS, a prethodno treba da imaju ostvaren predviđeni koji je usklađen sa brojem sati prema Pravilniku edukacije Udruženja muzikoteapeuta Srbije, kako bi stekli status aktivnih članova. Do tada imaju status kandidata za muzikoterapeute – pridruženih članova ili kandidata u edukaciji UMTS  obavljaju muzikoterapijsku delatnost sa podeljenom odgovornošću tj. pod supervizijom.

Ove regulative se primenjuju do formiranja registra profesionalnih muzikoterapeuta i donošenja Zakona o muzikoterapiji od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Štampa

FaLang translation system by Faboba