Muzika i ritam pronalaze put do skrivenih mesta duše. - Platon


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerZašto muzikoterapija

Početke muzikoterapije srećemo u učenjima antičkih škola, biblijskim izvorima, šamanskim ritualima, teološkoj literaturi.

Muzikoterapija je bila prisutna u svim kulturama, tokom čitave istorije ljudske civilizacije, sve do danas.
Od samog početka, pratila je razvoj medicine i psihijatrije.

Kao naučna disciplina počinje da razvija tokom dvadesetog veka, a posebnu ekspanziju, sa tendencijom daljeg razvoja, doživljava u drugoj polovini XX veka.

Muzikoterapija je skup različitih metoda, neverbalnih i verbalnih, koje u sebe uključuju drevna i savremenena znanja i veštine u upotrebi glasa, tela i instrumenata, ali i elektronske i komjuterske tehnologije.

Primenjuje se kod bolesnih i zdravih, od prvog trenutka začeća do poslednjeg daha.

Kabineti za muzikoterapiju se formiraju u zdravstvenim centrima i ordinacijama, u savetovalištima, u školama i obdaništima, u ustanovama socijalnog zbrinjavanja - domovima za decu, odrasle i stare, u zatvorima, pri crkvi, rehabilitacionim i rekretivnim centrima, u lokalnoj zajednici.

Udruženje

Udruženje muzikoterapeuta Srbije, osnovano 2001. godine, član Evropske muzikoterapijske kofederacije, primenjuje savremene principe i sledi aktuelne pravce u teoriji, praksi, edukaciji i istraživanju u oblasti muzikoterapije.

Pod okriljem Udruženja sprovodi se jedini četvorogodišnji program edukacije iz muzikoterapije na prostoru bivših jugoslovenskih republika.

Udruženje muzikoterapeuta Srbije postavlja temelje za profesiju i radi na zakonskom regulisanju statusa muzikoterapeuta kao nezavisne profesije u našoj zemlji.

Primenjujući holistički pristup životu, čoveku i društvu, zdravlju i bolesti, muzikoterapija u Vašoj kući, porodici, radnoj sredini doprinosi zdravlju, produktivnosti i duhovnom razvoju, olakšava komunikaciju i donosi pozitivne promene u sredini gde se primenjuje.

Predavanja i radionice

Udruženje muzikoterapeuta Srbije organizuje otvorena predavanja za građanstvo, četvrtog utorka u mesecu u 18h u maloj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu, ul. Kralja Milana  48.

Predavanje „Stres i muzikoterapija“ će održati Milijana Majstorović Kožul, dipl.defektolog, muzikoterapeut UMTS, u utorak, 26.aprila 2011. u maloj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu, ul.Kralja Milana 48.


{Datum}

{Naslov}

{Vest}

Ostale vesti