Brankova 13, 11000 Beograd

Ko su muzikoterapeuti?

Muzikoterapeuti UMTS su fakultetski obrazovane i muzički obrazovane osobe koje su nakon osnovnog studija prošle edukaciju iz muzikoterapije koja podrazumeva ličnu analizu, teorijsku nastavu, praktičnu nastavu i superviziju.

Svi kandidati pre početka edukacije prolaze inicijalni intervju koji govori u psihološkoj podobnosti kandidata za takvu vrstu školovanja i treba da su muzički obrazovani tj. da znaju da sviraju. Kandidati koji nemaju formalno završenu muzički školu, polažu prijemni ispit iz muzičkih veština.

Nakon završetka školovanja, kandidati polažu završni ispit, i upisuju se u registar profesionalnih muzikoterapeuta UMTS.

Profesionalni muzikoterapeuti UMTS su dužni da sprovode muzikoterapijsku delatnost i da se kontinuirano edukuju kako bi nakon pet godina mogli da obnove svoj status punopravnih članova.

Kandidati koji su školovani u inostranstvu polažu ispit o osposobljenosti pred Profesionalnim odborom UMTS, a prethodno treba da imaju ostvaren predviđen broj sati teorijske nastave, praktične nastave, lične analize i supervizije, koji je usklađen sa brojem sati prema Pravilniku edukacije Udruženja muzikoteapeuta Srbije, kako bi stekli status aktivnih članova. Do tada imaju status kandidata za muzikoterapeute – pridruženih članova ili kandidata u edukaciji UMTS i obavljaju muzikoterapijsku delatnost sa podeljenom odgovornošću tj. pod supervizijom.

Ove regulative se primenjuju do formiranja registra profesionalnih muzikoterapeuta i donošenja Zakona o muzikoterapiji od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram