Brankova 13, 11000 Beograd

Evropska muzikoterapijska konfederacija

Evropska muzikoterapijska konfederacija je krovna organizacija koja okuplja udruženja profesionalnih muzikoterapeuta u Evropi.

Udruženje je bilo ravnopravni član Evropske muzikoterapijske konfederacije www.emtc-eu.com od 2004. do juna 2023. godine, kada je svojom voljom privremeno napustilo organizaciju.

Prim. dr sci med. Ranka Radulović je predstavnik Srbije u Generalnoj skupštini EMTC od pristupanja našeg Udruženja 2004. godine, što je doprinelo razmeni i razvoju normativa u sprovođenju svih domena muzikoterapijske delatosti, kao i povećanju kredibiliteta našeg Udruženja u zemlji kao i u inostranstvu.

Generalna Skupština EMTC, Kadiz, 2010.

Generalna skupština EMTC Beč, 2011.

Generalna skupština EMTC Luksemburg, 2014.

Generalna skupština EMTC, Ede, Nizozemska, Maj, 2017.

Generalna skupština EMTC, Trapani, Italija, 2018.

Elide Skarlata i Ranka Radulović

Sastanci i obaveštenja

Generalna skupština Evropske muzikoterapijske konfederacije 13-14- maj 2023. Leipāja, Letonija.

Evropski dan muzikoterapije

Svake godine članovi Udruženja muzikoterapeuta Srbije kao i drugi evopski muzikoterapeuti obeležavaju 15. Novembar, Evropski dan muzikoterapije, zajedničkom pesmom i nizom progodnih aktivnosti u cilju promocije muzikoterapije.

Povodom obeležavanja Evropskog dana muzikoterapije pod okriljem UMTS ogranizujemo Srpske muzikoterapijske susrete, gde se srećemo sa muzikoterapeutma srpskog porekla, koji žive u inostranstvu, upoznajemo se i predstavljamo okolnosti u kojima živimo i sprovodimo muzikoterapijske aktivnosti, svoj rad i istraživanja.

Povodom Evropskog dana muzikoterapije smo 15.11. 2023. snimili video na Kalemegdanu (Beograd i otpevali zajedničku pesmu koju toga dana pevaju svi evropski muzikoterapeuti. Poslali smo pozdrave i poruku podrške iz Srbije.

Zajedničke inicijative i projekti

Zajednička publikacija u cilju prepoznavanja muzikoterapije kao profesije.
http://approaches.gr/special-issue-7-1-2015/

Predavanja i stručni sastanci

XII Evropska muzikoterapijska konferencija u organizaciji Britanske muzikoterapijske asocijacije i Univerziteta u Edinburgu, UK od 08-12.06. 2022. http://www.qmu.ac.uk/conferences-and –events/emtc-2022/

XVII Svetski kongres muzikoterapije će biti održan u Vankuveru, Kanada od 25-29- jula 2023. u saradnji sa Kanadskom asocijacijom muzikoterapeuta. https://www.wcmt2023.org/

Arhiva

X Evropska konferencija muzikoterapeuta u Beču, 2016.
Plenarno predavanje. Dr R. Radulović pozvana da prikaže Srpski model razvoja muzikoterapije

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram