Brankova 13, 11000 Beograd

Šta je muzikoterapija

Zdravstvena usluga

Muzikoterapija je zdravstvena usluga koja obuhvata skup metoda koje koriste zvuk koji može i ne mora biti muzika, a koje se koriste u cilju dijagnostike, prevencije, terapije, rehabilitacije i podsticanja telesnog i duševnog zdravlja i duhovnog razvoja.

Primenjuje se od začeća

Muzikoterapija se primenjuje od začeća i najranijeg detinjstva do duboke starosti, individualno i u grupi, kod zdravih i bolesnih, u svim granama medicine i kod svih vrsta urođenih i stečenih invalidnosti.

Primenjiva kod svih osoba

Pod okriljem muzikoterapije se razvija niz različitih tehnika i metoda tako da se muzikoterapija može primenjivati kod svih osoba nezavisno od njihovih verbalnih, telesnih i intelektualnih kapaciteta i stepena muzikalnosti.

Koncept potvrđen u praksi

Muzikoterapija u savremenom smislu podrazumeva da je primenjuje edukovani muzikoterapeut, da postoji jasan teorijsko-metodološki koncept potvrđen u praksi, da postoji precizna indikacija za primenu muzikoterapije kod određenog pacijenta/klijenta ili grupe pacijenata/ klijenata; da se efekti primene muzikoterapije mere i prospektivno prate, a razultati prezentuju na stručnim sastancima i publikuju u stručnim časopisima.

Pravci razvoja

U muzikoterapiji postoje dva osnovna pravca pod čijim okriljem se razvija niz metoda i tehnika:

01

Metodi receptivne muzikoterapije podrazumavaju primenu testiranog muzičkog izvoda pomoću kojeg se postiže željeni psihološki efekat.

02

Metodi aktivne muzikoterapije podrazumevaju postizanje komunikacije i terapijskih ciljeva pomoću glasa ili instrumenta sa pacijentom (grupom pacijenata) kod kojeg je verbalni način komunikacije otežan ili onemogućen.

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram