Brankova 13, 11000 Beograd

Saradnja sa drugim asocijacijama, ustanovama i pojedincima

Zajednicke inicijative i projekti

Intervju Ranke Radulović objavljen u časopisu INSAM Instituta za savremenu muziku, umetnost i tehnologiju, broj 7, 2021.
Pogledajte ceo intervju https://insam-institute.com/music-therapy-is-the-profession-of-the-future-interview-with-dr-ranka-radulovic/

Predavanja

I Kongres trandicionalne i komplementarne medicine, Istambul, Turska, april 2016.
Dr Ranka Radulović prezentovala predavanje “ Muzikoterapija i psihijatrija.
IX INTRACOM KONFERENCIJA, Kuala Lumpur, Malezija, Avgust 2019.
Dr Gooh Cheng Soon i Dr Ranka Radulović

Dr Ranka Radulović na muzikoterapijskoj konferenciji Italijanske muzikoterapijske asocijacije,
Trapani, Italy, 2018. Predavanje: “Uloga metoda muzičkog izbora u muzikoterapiji društvene
zajednice”.

Najava stručnih sastanaka

XVII Svetski kongres muzikoterapije, Vankuver, Kanada
24-29. juli 2023.

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram