Brankova 13, 11000 Beograd

Edukacija iz muzikoterapije

Edukacija iz muzikoterapije se obavlja preka Pravilniku o edukaciji UMTS.

Jedina ustanova u Srbiji koja trenutno obavlja edukaciju iz muzikoterapije je Hatorum doo iz Beograda, na osnovu programa koji je nastao na klinički proverenim metodima čiji je rodonačelnik Prim. dr sci med. Ranka Radulović, psihijatar.

Edukacija podrazumeva teorijsku nastavu iz muzikoterapije, ličnu analizu kanidata ( rad na sebi) i praktičnu nastavu pod supervizijom u kliničkim i vankliničkim uslovima.

Nastava se obavlja u saradnji sa partnerskim ustanovama, a kandidati koji ne žive u Beogradu mogu deo nastave obavljati online.

Kandidati koji se školuju u Hatorumu - centru za edukaciju iz muzikoterapije u Beogradu se obučavaju da primenjuju više metoda iz domena aktivne i receptivne muzikoterapije, individualno i u grupi, sa pacijentima od najranijeg uzrasta do duboke starosti.

Osim muzikoterapijskih predmeta, tokom edukacije kandidati dobiju potrebna znanja iz medicine, psihologije, psihoterapije, psihologije muzike, etnomuzikologije, defektologije, i drugih pridruženih naučnih oblasti, a u saradnji sa proverenim stručnjacima iz ovih oblasti

Spisak muzikoterapijskih metoda koji se uče u Hatorum doo, a čiji je autor dr Ranka Radulović:

Analitiičko slušanje muzike – metod vođenih fantazija
Analitičko slušanje muzike – metod art muzikoterapije
Metod muzičkog izbora
Integrativna muzikoterapija
Terapijsko pisanje pesama prema konceptu muzikoterapije žalosti

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram