Brankova 13, 11000 Beograd

Gde se primenjuje muzikoterapija?

U svim granama medicine

Muzikoterapija je zdravstvena usluga koja se najviše primenjuje kod psihijatrijskih i neuroloških poremećaja, ali i u onkologiji, ginekologiji I akušerstvu, pedijatriji, dermatologiji, svim granama interne medicine, anesteziologiji, sportskoj medicine,fizikalnoj medicine I rehabbilizaciji, otorinolaringologiji, higijeni I medicini rada.

Ustanove socijalne zaštite

Muzikoterapija se primenjuje u ustanovama socijalne zaštite: staračkim domovima, prihvatilištima, sirotištima, izbegličkim logorima, zatvorima.

Muzikoterapija društvene zajednice

Muzikoterapija se može primenjivati kod zdravih u okviru muzikoterapije društvene zajednice, a u cilju podsticanja telesnog, duševnog i duhovnog zdravlja i razvoja, u školama I predškolskim ustanovama, savetovalištima, wellness centrima, ukoliko se ostvare neophodni uslovi za obavljanje muzikoterapijske delatnosti I uz odgovarajuće dozvole u skladu sa zakonom.

Gde možete pronaći profesionalne muzikoterapeute?

Prim. dr sci med, Dr Ranka Radulović - Klinika za psihijatriju KCS

Hatorum - centar za edukaciju i savetovanje www.hatorum.com

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram