Brankova 13, 11000 Beograd

Izdavačka delatnost

Integrativna muzikoterapija i cerebralna paraliza

Knjiga “Integrativna muzikoterapija i cerebralna paraliza” je publikovana 2003. godine. U knjizi su predstavljene metodološke osnove ovog novog vida integrativne muzikoterapije, prema orginalnom pristupu dr Ranke Radulović, a čiji su rezultati primene u lečenju dece obolele od cerebralne paralize predstavljeni u njenoj doktorskoj tezi i ovoj knjizi.

U knjizi je, između ostalog, i posebno poglavlje gde su predstavljeni muzikoterapijski ratni protokoli koji su nastali za vreme bombardovanja Beograda 1999.

Psihodinamski karakter ove knjige otkriva fine emocionalne nijanse i život dece obolele od cerebralne paralize, dinamiku grupe, okolnosti života i lečenja u ovakvoj vrsti ustanova gde se deca nalaze na dužem, habilitacionom tremanu.

Preporučujemo knjigu muzikoterapeutima, pacijentima i roditeljima dece sa cerebralnom paralizom, kao i zaposlenim u zdravstvenoj, socijalnoj zaštiti i u školama, kao i svima koji se bave lečenjem, negom ili imaju kontak sa ovakvom vrstom pacijenata.

Cena knjige je 1800 rsd.

Muzikoterapija kao profesija

Knjiga “Muzikoterapija kao profesija” Ranke Radulović je izašla 2021. povodom dvadesetogodišnjice osnivanja Udruženja muzikoterapeuta Srbije.

U knjizi ćete pronaći osnovne infomacije o tome šta je muzikoterapija u 21.veku, njenu vezu sa dodirnim oblastima, kao i najnovija istraživanja koja se tiču primene muzikoterapije u svim granama medicine, u socijalnoj zaštiti i u prosveti, kod svih uzrasnih grupa. U knjizi je prikazan istorijat razvoja muzikoterapije u Srbiji preko borbe za razvoj legitimiteta i kredibiliteta Udruženja muzikoterapeuta Srbije u lokalnim i internacionalnim okvirima.

Na kraju knjige su data normativna akta i Pravilnici koji regulišu edukaciju i delatnost članova Udruženja muzikoterapeuta Srbije, kao i predlog nacrta Zakona o muzikoterapiji.

Imajući u vidu da je u Srbiji muzikoterapija prepoznata kao zdravstvena usluga i kao nezavisna profesija, knjigu preporučujemo svim koji planiraju da uče muzikoterapiju, muzičarima, muzikolozima, zdravstvenim radnicima i saradnicima, zaposlenim u školstvu, pravnicima i građanstvu kao potencijalnim korisnicima muzikoterapijskih usluga.

Cena knjige je 2500 rsd.

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram