Brankova 13, 11000 Beograd

Predavanja, radionice, nacionalne konferencije i stručni sastanci

Žalost i poremećaji žalosti 7 - 27. maj 2024.

Evrovizija i mentalno zdravlje 12.maj / 19. maj 2024.

Teorijske osnove muzikoterapije 1 - 12. jul 2024

Više informacija: https://hatorum.com

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram