Brankova 13, 11000 Beograd

Internacionalna saradnja

Evropska muzikoterapijska konfederacija

Udruženje je ravnopravni član Evropske muzikoterapijske konfederacije www.emtc-eu.com od 2004, krovna organizacija koja okuplja udruženja profesionalnih muzikoterapeuta u Evropi.

Od pristupanja EMTC, predstavnik UMTS u Generalnoj skupštini EMTC je Prim. dr sci med. Ranka Radulović što je doprinelo razmeni i razvoju normativa u sprovođenju svih domena muzikoterapijske delatosti, kao i povećanju kredibiliteta našeg Udruženja u zemlji kao i u inostranstvu.

X Evropska konferencija muzikoterapeuta u Beču, 2016.
Plenarno predavanje. Dr R. Radulović pozvana da prikaže Srpski model razvoja muzikoterapije.
Timski rad na prepoznavanju muzikoterapije kao profesije na nivou Evrope.
http://approaches.gr/special-issue-7-1-2015/

Evropski dan muzikoterapije

Svake godine članovi Udruženja muzikoterapeuta Srbije kao i svi drugi evopski muzikoterapeuti obeležavaju 15. Novembar, Evropski dan muzikoterapije, zajedničkom pesmom i nizom progodnih aktivnosti u cilju promocije muzikoterapije.

Od 2020. godine pod okriljem UMTS ogranizujemo Srpske muzikoterapijske susrete, gde se srećemo sa muzikoterapeutma, srpskog porekla, koji žive u inostratsvu, i predstavljamo okolnosti u kojima sprovodimo muzikoterapijske aktivnosti, svoj rad i istraživanja.

Globalni događaji

X Nordijska muzikoterapijska konferencija će biti održaba u Helsinkiju, Finska od 28 -30 aprila 2022. www.jyu.fi/nmtc2021

XII Evropska muzikoterapijska konferencija u organizaciji Britanske muzikoterapijskemasocijacije i Univerziteta u Edinburgu, UK od 08-12.06. 2022. http://www.qmu.ac.uk/conferences-and –events/emtc-2022/

XVII Svetski kongres muzikoterapije će biti održan u Vankuveru, Kanada od 25-29- jula 2023. u saradnji sa Kanadskom asocijacijom muzikoterapeuta. https://www.wcmt2023.org/

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram