header logo

Edukacija

Edukacija iz muzikoterapije se obavlja preka Pravilniku o edukaciji UMTS.

Jedina ustanova u Srbiji koja  trenutno obavlja edukaciju iz muzikoterapije je Hatorum doo uz Beograda, na osnovu programa i klinički proverenih metoda čiji je rodonačelnik Prim. dr sci med. Ranka Radulović, psihijatar.

Edukacija podrazumeva teorijsku nastavu iz muzikoterapije, ličnu analizu kanidata ( rad na sebi) i praktičnu nastavu pod supervizijom u kliničkim  i vankliničkim uslovima.

Nastava se obavlja u saradnji sa partnerskim ustanovama, a kandidati koji ne žive u Beogradu mogu deo nastave obavljati online.

Kandidati koji se školuju u Hatorumu - centri za edukaciju iz muzikoterapije u Beogradu se  obučavaju da primenjuju više metoda iz domena aktivne i receptivne muzikoterapije, individualno i u grupi, sa pacijentima od najranijeg uzrasta do duboke starosti.

Osim muzikoterapijskih predmeta, kandidati dobiju potrebna znanja iz medicine, psihologije, psihoterapije, psihologije muzike,  etnomuzikologije,  defektologije, i drugih pridruženih naučnih oblasti, a u saradnji sa proverenim stručnjacima iz ovih oblasti

Spisak  muzikoterapijskih metoda koji se uče u Hatorum doo, a čiji je autor dr Ranka Radulović:   

  • Analitiičko slušanje muzike – metod vođenih fantazija 
  • Analitičko slušanje muzike – metod art muzikoterapije
  • Metod muzičkog izbora
  • Integrativna muzikoterapija
  • Terapijsko pisanje pesama prema konceptu muzikoterapije žalosti

Štampa